Adds by Google

AniGifSky2

 

Danske oplevelser – en rejse gennem naturen året igennem

Salamander i april 2015

 

Planter har brug for en lang række næringsstoffer. Oxygen, hydrogen og carbon er de grundstoffer der mængdemæssigt er vigtigst for at fotosyntesen kan foregå. Men en lang række andre stoffer har stor betydning. Særligt indenfor landbruget er det vigtigt at man er opmærksom på hvis der mangler næringsstoffer. Særligt indenfor landbruget har man anvendt minimumsloven der siger at høstudbyttet afgøres af det næringsstof der størst mangel af. Det er ikke nok at der er tilstrækkeligt med kvælstof hvis der er et andet stof som mangler for at processen kan løbe.

Embed DC

 

Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab

Click to Run

DC slut

 

Atomerne er de grundlæggende byggeklodser, som hele verden er bygget af. De forskellige atomer kalder vi grundstoffer.

Rent billedligt bliver minimumsloven ofte demonstreret ved en tønde hvor hvert bræt repræsentere en næringsstof. Det stof der er mangel af – afgør høsten.

 

 


 

April 2015

Kvadrat

Et kvadrat er et rektangel, hvor alle fire sider er lige store.

Parallelogram

Et parallelogram er en firkant, hvor de modstående sider er parallelle.

Arealet af et parallelogram er givet ved:

I et parallelogram gælder, at:

– modstående sider er lige store.

– modstående vinkler er lige store.

– diagonalerne halverer hinanden.

 Rombe

En rombe er et parallelogram, hvor de fire sider er lige store. Arealet af en rombe er det halve af diagonalernes produkt.

Embed af fysik:

Energy Skate Park

Click to Run

Slut

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *